خط فرآوری و بسته بندی انواع سبزی و میوه

در ابتدای کار پس از ورود مواد اولیه به خط تولید که شامل سبزیجات یا انواع میوه می باشد ،مرحله بازرسی می باشد و پس از تایید وارد دستگاه سورتینگ و گریدینگ برای میوه جات می شود ، در درجه...

جمعه، 20 بهمن 1396   |  1444 بازدید


دستگاه بسته بندی میوه

از آنجا که هدف ازدستگاهبسته­ بندی میوهجلوگیری از فساد داخلی فیزیکی، شیمیایی و زیستی می­باشد. شرکت بسته بندی دلنددر راستای احترام به مهندسی بعد از برداشت محصول به منظور پیشگیری...

جمعه، 20 بهمن 1396   |  749 بازدید