شرکت بازرگانی صنایع غذایی و بسته بندی میوه گستر دلند با اخذ مجوزهای لازم از سازمان جهاد کشاورزی استان گلتسان، اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران و اداره ثبت شرکتهای شهرستان رامیان در سال 1391 با هدف ایجاد اشتغال و صادرات میوه به بازارهای جهانی احداث گردید.